Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΓΈΛΟΥΣ

Μία ερώτηση που μου κάνουν συχνά στο γραφείο μου είναι ¨πως γίνεται και πόσο εύκολη είναι η επικοινωνία με τους Αγγέλους;¨